Onafhankelijk advies. Vlotte leerstof. Overleef de examens.

Oude versies gebruiksovereenkomst

GEBRUIKSOVEREENKOMST (versie 1 - geldig van 15 juli 2012 tot 22 augustus 2016)
Punt 1
Je aanvaardt dat elke cursus een werk in uitvoering is waaraan voortdurend wordt gesleuteld om het beter te maken.

Punt 2
Grondig lezen van de recentste versie van je vakfiche hoort bij de voorbereiding van je examen. Het aankopen van een cursus ontslaat je hier niet van.

Punt 3
Je behoudt toegang tot het materiaal voor een vak tot je geslaagd bent voor een vak of het diploma/ getuigschrift behaalt.
Het materiaal blijft ook beschikbaar voor gezinsleden die nog examen moeten afleggen.

Punt 4
Als je drie maanden niet inlogt, word je op non-actief gezet. Heractivatie kan eenvoudig worden aangevraagd per mail.

Punt 5
Je verbindt je ertoe:
- (Elk vermoeden van) inhoudelijke of technische problemen te melden, zodat we die zo snel mogelijk kunnen oplossen.
- Te melden wanneer je geslaagd bent voor een vak.
- Te melden wanneer je het getuigschrift/diploma behaald hebt.
- Te melden wanneer het materiaal nog zal worden gebruikt door een gezinslid.

Punt 6
Het bestelde materiaal staat uitsluitend ter beschikking van de persoon die examen moet afleggen
en de personen die hem/haar helpen bij de voorbereiding van de examens.

Punt 7
Professionele begeleiders spelen het spel eerlijk. Zij:
- laten elke kandidaat een account aanmaken
- kopen een pakket materiaal voor elke kandidaat die zij begeleiden (tenzij het gaat om gezinsleden)
- gebruiken het materiaal dat een kandidaat kocht alleen om die kandidaat te begeleiden

Punt 8
Het materiaal dat via deze website verkregen wordt, mag niet worden doorverkocht.
Gebruikersnaam en wachtwoord mogen niet worden doorgegeven.
De account van wie dit toch doet, wordt onmiddellijk en onherroepelijk geschrapt.