Onafhankelijk advies. Vlotte leerstof. Overleef de examens.

Oude versies gebruiksovereenkomst

GEBRUIKSOVEREENKOMST (versie 1 - geldig van 15 juli 2012 tot 22 augustus 2016)
Punt 1
Je aanvaardt dat elke cursus een werk in uitvoering is waaraan voortdurend wordt gesleuteld om het beter te maken.

Punt 2
Grondig lezen van de recentste versie van je vakfiche hoort bij de voorbereiding van je examen. Het aankopen van een cursus ontslaat je hier niet van.

Punt 3
Je behoudt toegang tot het materiaal voor een vak tot je geslaagd bent voor een vak of het diploma/ getuigschrift behaalt.
Het materiaal blijft ook beschikbaar voor gezinsleden die nog examen moeten afleggen.

Punt 4
Als je drie maanden niet inlogt, word je op non-actief gezet. Heractivatie kan eenvoudig worden aangevraagd per mail.

Punt 5
Je verbindt je ertoe:
- (Elk vermoeden van) inhoudelijke of technische problemen te melden, zodat we die zo snel mogelijk kunnen oplossen.
- Te melden wanneer je geslaagd bent voor een vak.
- Te melden wanneer je het getuigschrift/diploma behaald hebt.
- Te melden wanneer het materiaal nog zal worden gebruikt door een gezinslid.

Punt 6
Het bestelde materiaal staat uitsluitend ter beschikking van de persoon die examen moet afleggen
en de personen die hem/haar helpen bij de voorbereiding van de examens.

Punt 7
Professionele begeleiders spelen het spel eerlijk. Zij:
- laten elke kandidaat een account aanmaken
- kopen een pakket materiaal voor elke kandidaat die zij begeleiden (tenzij het gaat om gezinsleden)
- gebruiken het materiaal dat een kandidaat kocht alleen om die kandidaat te begeleiden

Punt 8
Het materiaal dat via deze website verkregen wordt, mag niet worden doorverkocht.
Gebruikersnaam en wachtwoord mogen niet worden doorgegeven.
De account van wie dit toch doet, wordt onmiddellijk en onherroepelijk geschrapt.

GEBRUIKSOVEREENKOMST (versie 2 - geldig van 22/8/16 tot 22/12/18)
Deze gebruiksovereenkomst is van toepassing op het cursusmateriaal en het forum.
Ze is geldig vanaf 22 augustus 2016.

Edulogos cvba-vso behoudt zich het recht voor de gebruiksovereenkomst aan te passen. Een aanpassing wordt via de site gemeld.

Door het plaatsen van een bestelling en/of het posten van een bericht op het forum bevestigt u dat u de gebruiksovereenkomst hebt gelezen en dat u die aanvaardt.

STUDIEMATERIAAL
Punt 1
U aanvaardt dat elke cursus een werk in uitvoering is waaraan voortdurend wordt gesleuteld om het beter te maken.

Punt 2
Grondig lezen van de recentste versie van de vakfiche hoort bij de voorbereiding van het examen. Het aankopen van een cursus ontslaat u hier niet van.

Punt 3
U behoudt toegang tot het materiaal voor een vak gedurende 1 jaar. Als u na deze periode nog examen moet doen, kunt u (zo vaak als nodig) gratis verlengen met nog 1 jaar tot u geslaagd bent voor het vak.

Hoe vraagt u een nieuwe periode van 1 jaar toegang aan?
Ga naar het examencommissieplatform en dan naar het "Overzicht vakken en punten" of "Mijn examenplanning".
Maak een screenshot (volledig scherm met datum) waaruit blijkt dat u het betreffende vak nog moeten afleggen.
Mail dit screenshot naar info@edulogos.org

Punt 4
U verbindt zich ertoe (elk vermoeden van) inhoudelijke of technische problemen te melden, zodat we die zo snel mogelijk kunnen oplossen.

Punt 5
Het bestelde materiaal staat uitsluitend ter beschikking van de persoon die examen moet afleggen
en de personen die hem/haar helpen bij de voorbereiding van de examens.

Personen die 2 of meer kandidaten begeleiden (al dan niet professioneel) nemen contact op om een afzonderlijke regeling te treffen. Zie ook de algemene voorwaarden.

Punt 6
Het materiaal dat via deze website verkregen wordt, mag niet worden doorverkocht.
Gebruikersnaam en wachtwoord mogen niet worden doorgegeven.
De account van wie dit toch doet, wordt onmiddellijk en onherroepelijk geschrapt.
Gerechtelijke vervolging is mogelijk.

FORUM
punt 1
Alle berichten worden gemodereerd. Een bericht verschijnt dus pas na goedkeuring door een moderator.

punt 2
Berichten in verband met de verkoop aan derden van het materiaal dat wij zelf aanbieden, worden niet gepubliceerd.

punt 3
De moderator behoudt zich het recht voor om:
– berichten te verplaatsen als ze op de verkeerde plaats gepost zijn
– berichten aan te vullen als cruciale informatie ontbreekt (voornamelijk de richting of het studie-niveau wanneer het gaat om vakken die zowel bij aso, tso, kso als bso voorkomen)

punt 4
U bent zelf verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie die u op het forum plaatst. Denk goed na voor u een e-mailadres of telefoonnummer publiek maakt.

GEBRUIKSOVEREENKOMST (versie 3 - geldig van 22/12/18 tot 07/04/21)

Deze overeenkomst (“Gebruikersovereenkomst”) wordt gesloten voor het gebruik van het studiemateriaal aangeboden door Edulogos cvba-vso via haar site www.examencommissie.be (“Website”) tussen

1) de Gebruiker; en

2) Edulogos cvba-vso, hierna “Edulogos”, gevestigd te 3150 Haacht, Grote Baan 188 met KBO nummer 0891.105.841.

Door het plaatsen van een bestelling bevestigt de Gebruiker dat hij/zij de gebruiksovereenkomst heeft gelezen en dat hij/zij die aanvaardt.

1. Bestellen van het studiemateriaal

1.1 Gebruikers kunnen studiemateriaal naar keuze bestellen op de Website.

1.2 Om Studiemateriaal te verkrijgen, moeten Gebruikers op de startpagina klikken op “Studiemateriaal bestellen”.

1.3 Vervolgens kunnen Gebruikers een keuze maken tussen de onderwijsvormen aso, bso of tso/kso en de studierichtingen binnen deze onderwijsvormen.

1.4 Ten slotte kunnen Gebruikers de gekozen vakken aan hun winkelwagen toevoegen en overgaan tot betaling.

2. Toegang tot het studiemateriaal

2.1 Gebruikers verwerven na betaling voor elk besteld vak toegang tot een webpagina waar zij het studiemateriaal kunnen raadplegen en downloaden.

2.2 Zolang Gebuikers toegang hebben tot een vak krijgen zij automatisch toegang tot nieuwe versies van documenten, updates en nieuw studiemateriaal.

2.3 Gebruikers die van richting veranderen, kunnen hun vakken laten omzetten. Zij moeten de verandering van richting wel bewijzen. Zij mailen hiertoe een screenshot van
       "Mijn studierichtingen" (zie examencommissieplatform) waaruit blijkt welke studierichting actief is.

3. Aanpassing van het studiemateriaal

3.1 De Gebruiker aanvaardt dat elke cursus een werk in uitvoering is waaraan voortdurend wordt gesleuteld om hem beter te maken.

3.2 Het studiemateriaal wordt (voor zover nodig) elk jaar aangepast aan de nieuwe vakfiches. Edulogos kan echter niet alle vakken tegelijk herwerken. Wanneer de nieuwe
       vakfiches verschijnen, wordt een planning gemaakt. De Gebruikers worden via de Website geïnformeerd wanneer een bepaald vak zal worden aangepast.

4. Vakfiche

Grondig lezen van de recentste versie van de vakfiche hoort bij de voorbereiding van het examen. Het aankopen van een cursus ontslaat de Gebruiker hier niet van.

5. Duur van de terbeschikkingstelling van het studiemateriaal

De Gebruiker behoudt toegang tot het studiemateriaal voor een vak gedurende 1 jaar. Als hij/zij na die periode nog niet geslaagd is, kan hij/zij (zo vaak als nodig) gratis verlengen met nog 1 jaar tot hij/zij geslaagd is voor het vak.

Hoe een nieuwe periode van 1 jaar toegang aanvragen?
Ga naar het examencommissieplatform en dan naar het "Overzicht vakken en punten" of "Mijn examenplanning".
Maak een screenshot waaruit blijkt dat het betreffende vak nog moet worden afgelegd.
Zorg dat je naam (en liefst ook de datum) op het screenshot te zien is.
Mail dit screenshot naar info@edulogos.org

6. Inhoudelijke en technische problemen

De Gebruiker verbindt zich ertoe (elk vermoeden van) inhoudelijke of technische problemen te melden, zodat Edulogos die zo snel mogelijk kan oplossen.

7. Eigen gebruiksrecht

7.1. Het bestelde studiemateriaal staat uitsluitend ter beschikking van de persoon die examen moet afleggen en de personen die hem/haar helpen bij de voorbereiding van de
       examens.

7.2. Personen die 2 of meer kandidaten begeleiden (al dan niet professioneel) nemen contact op om een afzonderlijke regeling te treffen. Zie ook de algemene voorwaarden.

7.3. Het studiemateriaal dat via deze website verkregen wordt, mag niet worden doorverkocht.
       Gebruikersnaam en wachtwoord mogen niet worden doorgegeven.
       De account van wie dit toch doet, wordt onmiddellijk en onherroepelijk geschrapt.

De vorige versie van de gebruiksovereenkomst vindt u hier.