Informatiepunt Examencommissie is een project van Edulogos, een organisatie die al ruim 15 jaar actief is binnen onderwijs, meer specifiek binnen het problematisch geworden onderwijs.

 

Wij geven vrijblijvend en gratis advies aan iedereen die om welke reden dan ook worstelt met het "normale" systeem of daar vruchteloos mee geworsteld heeft.Wij luisteren naar  jongeren, ouders, werklozen, werkenden die alsnog een diploma willen behalen en occasioneel zelfs naar leerkrachten en clb-medewerkers die op zoek zijn naar oplossingen. We informeren naar hun wensen, doelen en mogelijkheden en doen in functie daarvan concrete voorstellen, bv. heroriënteren van de studies, diploma behalen via examencommissie of tweedekansonderwijs, beginnen aan hoger onderwijs zonder diploma,... Wij werken ook trajecten op maat uit voor wie verloren jaren wil inhalen of wil bijscholen in functie van hoger onderwijs.

 

Wie kiest voor examencommissie kan rekenen op extra hulp en steun, gaande van praktische informatie en tips tot volledig uitgewerkte cursussen en persoonlijke begeleiding.