Laatste wijziging 08/04/2021.

 

Deze overeenkomst (“Gebruikersovereenkomst”) wordt gesloten voor het gebruik van het studiemateriaal aangeboden door Edulogos cvba-vso via haar site www.examencommissie.be (“Website”) tussen
1) de Gebruiker; en
2) Edulogos cvba-vso, hierna “Edulogos”, gevestigd te 3150 Haacht, Grote Baan 188 met KBO nummer 0891.105.841.

 

Door het plaatsen van een bestelling bevestigt de Gebruiker dat hij/zij de gebruiksovereenkomst heeft gelezen en dat hij/zij die aanvaardt.

 

1. Bestellen van het studiemateriaal
1.1 Gebruikers kunnen studiemateriaal naar keuze bestellen op de Website.
1.2 Om Studiemateriaal te verkrijgen, moeten Gebruikers op de startpagina klikken op “Studiemateriaal bestellen”.
1.3 Vervolgens kunnen Gebruikers een keuze maken tussen de onderwijsvormen aso of tso/kso en de studierichtingen binnen deze onderwijsvormen.
1.4 Ten slotte kunnen Gebruikers de gekozen vakken aan hun winkelwagen toevoegen en overgaan tot betaling.

 

2. Toegang tot het studiemateriaal
2.1 Gebruikers verwerven na betaling voor elk besteld vak toegang tot een webpagina waar zij het studiemateriaal kunnen raadplegen en downloaden.
2.2 Zolang Gebuikers toegang hebben tot een vak krijgen zij automatisch toegang tot nieuwe versies van documenten, updates en nieuw studiemateriaal.

 

3. Aanpassing van het studiemateriaal
3.1 De Gebruiker aanvaardt dat elke cursus een werk in uitvoering is waaraan voortdurend wordt gesleuteld om hem beter te maken.
3.2 Het studiemateriaal wordt (voor zover nodig) elk jaar aangepast aan de nieuwe vakfiches. Edulogos kan echter niet alle vakken tegelijk herwerken. Wanneer de nieuwe vakfiches verschijnen, wordt een planning gemaakt. De Gebruikers worden via de Website geïnformeerd wanneer een bepaald vak zal worden aangepast.

 

4. Vakfiche
Grondig lezen van de recentste versie van de vakfiche hoort bij de voorbereiding van het examen. Het aankopen van een cursus ontslaat de Gebruiker hier niet van.

 

5. Duur van de terbeschikkingstelling van het studiemateriaal
De Gebruiker behoudt toegang tot het studiemateriaal voor een vak gedurende 1 jaar. Als hij/zij na die periode nog niet geslaagd is, kan hij/zij (zo vaak als nodig) gratis verlengen met nog 1 jaar tot hij/zij geslaagd is voor het vak. 

Hoe een nieuwe periode van 1 jaar toegang aanvragen?
Ga naar het examencommissieplatform en dan naar het "Overzicht vakken en punten" of "Mijn examenplanning". Maak een screenshot waaruit blijkt dat het betreffende vak nog moet worden afgelegd. Zorg dat de naam van de kandidaat naam en de datum op het screenshot te zien is. Mail dit screenshot naar [email protected]

 

6. Inhoudelijke en technische problemen
De Gebruiker verbindt zich ertoe (elk vermoeden van) inhoudelijke of technische problemen te melden, zodat Edulogos die zo snel mogelijk kan oplossen.

 

7. Eigen gebruiksrecht
7.1. Het bestelde studiemateriaal staat uitsluitend ter beschikking van de persoon die examen moet afleggen en de personen die hem/haar helpen bij de voorbereiding van de examens.
7.2. Personen die 2 of meer kandidaten begeleiden (al dan niet professioneel) nemen contact op om een afzonderlijke regeling te treffen. Zie hiervoor ook de algemene voorwaarden.
7.3. Het studiemateriaal dat via deze website verkregen wordt, mag niet worden doorverkocht. Gebruikersnaam en wachtwoord mogen niet worden doorgegeven.  De account van wie dit toch doet, wordt onmiddellijk en onherroepelijk geschrapt.

Vorige versie van de gebruiksovereenkomst.