Onafhankelijk advies. Vlotte leerstof. Overleef de examens.

Website Disclaimer + Privacy Policy

Deze website is eigendom van Edulogos cvba-vso

Contactgegevens:
Van Dijcklaan 34
1930 Zaventem
E-mail: info@edulogos.org
Ondernemingsnummer: BTW BE 0891.105.841

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Edulogos cvba-vso of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kunt u dus niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies beschouwen.

Het gratis advies dat Edulogos cvba-vso verstrekt via www.examencommissie.be is uitsluitend bedoeld als hulpmiddel om na te denken over uw opties en mogelijkheden. Het vloeit voort uit kennis en jarenlange ervaring. Het wordt te goeder trouw en naar beste vermogen gegeven, maar mag desondanks niet beschouwd worden als persoonlijk, professioneel of juridisch advies.

Al het aangeboden studiemateriaal wordt te goeder trouw opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen (vakfiches) gepubliceerd door de examencommissie. Edulogos cvba-vso kan echter niet garanderen dat het materiaal volledig vrij is van fouten.

Edulogos cvba-vso levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie en het studiemateriaal volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zouden zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. Indien de verstrekte informatie en/of het studiemateriaal onjuistheden zouden bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Edulogos cvba-vso de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Edulogos cvba-vso kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie of het studiemateriaal op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die of het studiemateriaal dat via de site ter beschikking wordt gesteld, kunt u mailen naar info@edulogos.org. Zie ook de gebruiksovereenkomst punt 1 en punt 4.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden aangepast, gewijzigd of aangevuld. Edulogos cvba-vso geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Edulogos cvba-vso kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site (inclusief links en hyperlinks), met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Edulogos cvba-vso verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

Privacybeleid
Edulogos cvba-vso hecht belang aan uw privacy.

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonlijke gegevens, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden:
– verwerking van uw bestelling
– u op de hoogte houden van wijzigingen aan de vakken waar u toegang toe heeft

De enige gegevens die Edulogos cvba-vso bewaart, zijn:
– naam
– gebruikersnaam
– adres
– btw-nummer
– e-mailadres

Deze gegevens kunt u op elk moment raadplegen via uw dashboard en het overzicht van uw bestellingen. Indien u dat wenst, kunt u vragen om uw gegevens te corrigeren of aan te passen. Dit gebeurt vanzelfsprekend gratis.

Edulogos cvba-vso gebruikt uw gegevens niet voor direct marketing.

Edulogos cvba-vso geeft uw gegevens niet door aan derden.

Edulogos cvba-vso kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser-type, IP-adres, besturingsprogramma,... Dit maakt het mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van “cookies”.
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' worden geplaatst op de computer, tablet of telefoon waarmee de site bezocht wordt. Een cookie is een klein tekstbestand met informatie over wat er tijdens een bezoek aan de site gebeurt (bv. de bezoeker voegt een product toe aan het winkelmandje). Bij een volgende bezoek kan die informatie meteen worden opgeroepen (bv. het product zit nog altijd in het winkelmandje). Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren; een cookie kan slechts een machine identificeren.

First party cookies zijn cookies met technische informatie die direct gebruikt worden door de bezochte site. Deze cookies bevatten informatie die bedoeld is om de site optimaal te laten functioneren en het bezoek efficiënt te maken. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker koos een vorig bezoeken, informatie die in een formulier werd ingevuld tijdens een vorig bezoek,...

Third party cookies zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld Facebook of Google Analytics.

www.examencommissie.be maakt gebruik van first party cookies en van third party cookies (zie verder).

U hebt de mogelijkheid om in uw internetbrowser in te stellen wat er met cookies moet gebeuren. Mogelijkheden zijn: geen cookies accepteren, een waarschuwing ontvangen wanneer een cookie wordt geïnstalleerd, cookie verwijderen na het bezoek,... De cookie-instellingen kunnen een effect hebben op de correcte weergave van grafische elementen of de correcte werking van de site.

Door gebruik te maken van onze website, verklaart u zich akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om te kunnen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.

De informatie die een cookie verzamelt over een bezoeker (met inbegrip van zijn IP-adres) wordt doorgestuurd naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken, voor de beheerders van een site rapporten te genereren over de website-activiteit en aan beheerders andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres van de bezoeker niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U hebt de mogelijkheid om in uw internetbrowser in te stellen wat er met cookies moet gebeuren. Mogelijkheden zijn: geen cookies accepteren, een waarschuwing ontvangen wanneer een cookie wordt geïnstalleerd, cookie verwijderen na het bezoek,... De cookie-instellingen kunnen een effect hebben op de correcte weergave van grafische elementen of de correcte werking van bepaalde applicaties.

Door gebruik te maken van onze website, verklaart u zich akkoord met ons gebruik van Google Analytics.