Worden de cursussen met de post verstuurd?

Worden de cursussen met de post verstuurd?

Nee! Er wordt geen papieren versie van de cursus opgestuurd.
Alle cursussen zijn digitaal. Je kan ze wel downloaden en printen. Je hoeft dus niet van een scherm te leren.