Deze cursus behandelt de leerinhouden chemie die vermeld staan in de vakfiche Natuurwetenschappen. Dit zijn de leerinhouden bij punt 2: Materie.

Wat krijg je?
Volledige cursus in overeenstemming met de vakfiche voor 2023 (Inhoudsopgave).
Oefeningen + oplossingen
Mogelijkheid om per mail vragen te stellen over de leerstof.

Opgelet

Al het materiaal is digitaal. Na betaling kan je de cursus bekijken, downloaden en printen.